גרינפלד מוטורס
מרכז שרות מורשה יבואן/יצרן

מרכז השירות שלנו מיצג ועובד בשיתוף פעולה
מלא עם היבואן – "סמל"ת" כ – 40 שנה